Учителите от ОУ „Бачо Киро” участваха в семинар

Животът

30-06-2015, 13:08

Снимка:

ОУ "Бачо Киро"

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Педагозите се запознаха с постиженията на учениците по природни науки

Учителите при ОУ „ Бачо Киро“  във Велико Търново участваха в обучителен  семинар в СОК „Камчия“. Целите на семинара бяха насочени към повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване на учителите, за модернизиране на образованието в контекста на учене през целия живот и кариерно развитие. Учителите се запознаха с анализа на постиженията на българските ученици по природни науки в PISA 2006, 2009, 2012 през призмата на трите фактора – учебни програми, преподаване и оценяване. Изграждане на базови управленски умения и компетентности и социално- значими умения, критично мислене и ефективно управление на емоциите, както и обогатяване и динамика на професионално – ролевия репертоар на съвременния учител, бяха част от другите цели на обучението.
Представена беше презентация за отчитане на  постиженията на учениците от ОУ „Бачо Киро “ през учебната 2014-2015г.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден