Хората от региона искат работни места и подобрения в инфраструктурата

Животът

07-04-2015, 13:01

Снимка:

Velikotarnovoutre

Автор:

Velikotarnovoutre

Всичко от Автора

Това сочат резултатите от анкетно проучване на ОИЦ – Велико Търново

Над 430 души от Великотърновски регион се включиха в първата фаза на националната инициатива „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“. Кампанията се организира от Централния информационен и координационен офис (ЦИКО) в Администрацията на Министерски съвет и мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната.

От 23 март до 3 април, екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново посети десетте общини от областта, като във всяка от тях беше организирана открита приемна с анкетно проучване. Гражданите от региона дадоха своите идеи и предложения, какво искат да се промени в тяхното населено място с европейските средства в периода до 2020 г.

В рамките на общественото допитване най-честото желание от страна на хората бе за повече инвестиции в икономиката и разкриване на нови работни места, предимно за младите хора. Значителна част от участниците в проучването посочиха проблеми свързани с подобряване на инфраструктурата – изграждане на канализация и пречиствателни станции, ремонт на улици, тротоари, рехабилитация на второ и третокласната пътна мрежа. Според немалко от анкетираните в малките общини от Великотърновска област има нужда от повишаване качеството на социалните и здравни услуги, създаване на достъпна градска среда за хора с увреждания. Друга група от идентифицирани проблеми в региона са свързани с необходимостта от ремонт и обновяване на читалища, училища и детски градини, нови паркове и зелени площи, детски и спортни площадки. Сред по-младите хора, включени в анкетата, преобладава желанието за изграждане на различни атракции, места за отдих и развлечение, екопътеки. До 15 април Областен информационен център – Велико Търново ще обобщи получените предложения и най-често срещаните идеи за подобрение в населените места от областта.

През втора фаза на кампанията „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“– от 21 до 29 април ОИЦ – Велико Търново ще проведе тематични информационни срещи в десетте общини от региона, на които ще бъдат представени резултатите от допитването. Ще бъдат дискутирани и възможностите за реализиране на проекти по постъпилите предложения с европейско финансиране. 

За област Велико Търново инициативата „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“ ще бъде финализирана с публично заключително събитие, което ще се проведе на 9 май - Деня на Европа. Тогава ще бъдат представени и обобщените резултати от кампанията за територията на областта.

Паралелно с откритите приемни от националната кампания Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново организира в десетте общини от Великотърновски регион поредица от информационни срещи на тема: „Еврофондовете - нови възможности“. В събитията участваха представители на общинските администрации, фирми и предприятия, неправителствени организации, читалища, учебни заведения, настоящи и бъдещи бенефициенти, заинтересовани граждани и др. По време на срещите екипът на центъра представи актуална информация за вече одобрените оперативни програми за периода 2014-2020 г., като акцент бе поставен върху ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Добро управление" 2014-2020 г. Присъстващите бяха запознати с първите очаквани схеми и процедури, които ще бъдат отворени за кандидатстване до края на 2015 г.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен