Местни парламентаристи гласуват допълнителни 620 000 лева за Онкологичния център

Започнала е подготовка по искане за анексиране на договора за безвъзмездна финансова помощ

Онкологичният център във Велико Търново ще получи дофинансиране от 620 хиляди лева след гласуване на Общинския съвет, каза Мариела Цонева, директор на дирекция "Евроинтеграция и Европейски проекти" в Общината в старата столица, цитирана от "Фокус". Преди дни на редовна сесия на Общинския съвет беше внесено предложение за даване съгласие за увеличаване на собствения финансов принос на Община Велико Търново по проекта за „Реконструкция, обновяване и модернизация на комплексния онкологичен център” – Велико Търново. Договорът е сключен 2012 година за безвъзмездна финансова помощ като към настоящия момент се изпълнява в график и в срок. „Това, което налага поискване за увеличение на собствения финансов принос е в резултат на това, че сключеният договор за доставка на машини, съоръжения, оборудване на медицинска апаратура за комплексния онкологичен център е от май 2014 година. Тъй като, към настоящия момент доставката е търгувана с по- високи характеристики, цялата медицинска апаратура е с по- висок клас, като технологично оборудване, което само по себе си изисква и по- висока степен на защита. В конкретния случай лъчезащита”, обясни директорът. По думите й, тази промяна се налага заради въведените стандарти за лъчезащита, която са със значително по- високи изисквания. „Община Велико Търново като бенефициент по проекта е длъжна да изпълни дейностите точно, пълно, качествено и в срок. Това не може да стане без да се осигурят средства за довършване на предвидените строително- монтажни работи, във връзка с променения технически проект”, каза още Мариела Цонева. Тя допълни, че администрацията е започнала подготовка по искане за анексиране на договора за безвъзмездна финансова помощ в частта промяна на бюджета, за да може този ресурс от 620 хиляди лева да бъде допустим разход по проекта.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"