Повече от половината семейства в областта имат домашен интернет

Животът

08-01-2015, 20:00

Снимка:

Velikotarnovoutre

Автор:

Velikotarnovoutre

Всичко от Автора

Още по Темата:

Великотърновска област първенец по брой на самотноживеещи хора

Висшистите са по-често в мрежата от хората с ниско образование

55% от домакинствата в област Велико Търново притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан растеж от 8 .4 процентни пункта спрямо предходната година. Областта е на дванадесето място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет от 28-те области в страната. Това показва изследване на Териториалното статистическо бюро във Велико Търново. 
През 2014 г. почти половината от населението на възраст 16 - 74 навършени години в област Велико Търново използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Областта се нарежда на четиринадесето място по регулярно използване на интернет от 28-те области в страната. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата в областта. Мъжете в област Велико Търново са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените. 
Значителни са различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 81% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 16.8% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя. 
През 2014 г. около 25% от лицата в област Велико Търново са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с държавната администрация и местното самоуправление. Спрямо предходната година те се увеличават с 8.0 процентни пункта. 
Жените са значително по-активни от мъжете при използването на предлаганите онлайн услуги от публичната администрация. Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"