Проф. Пенчев обсъжда с управителите на други области развитието на Северен централен район

Животът

09-12-2014, 17:18

Снимка:

Архив, Velikotarnovoutre

Автор:

Velikotarnovoutre

Всичко от Автора

Още по Темата:

Пенчо Пенчев официално встъпи в длъжност

Областният управител на Велико Търново проф. Пенчо Пенчев участва в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него. Двадесет и четвъртото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет към него (РКК) се проведе в Разград.  Заседанието беше свикано и се откри от Петър Василев – председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Разгра
 д.  В него участваха представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – университети на територията на района, „Географика“ ООД - София, Обединение „Регионални анализи“, Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, представители нÐ
 ° Управляващите органи на оперативните програми и Форум Гражданско участие.На днешното заседание за заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район беше избран инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново, като представител на общините от Област Велико Търново, с мандат от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.Актуализирани бяха представителите на РСР на СЦР в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми за периода 2007-2013 г. и в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство на Р България и оперативните програми за периода 2014-2020 г.Членовете на Съвета обсъдиха и одобриха последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2007-2013 г.На заседанието беше представен актуализиран социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж“ за периода 2014-2020 г.Регионалният съвет за развитие на СЦР обсъди и съгласува Проект на стратегическа рамка на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Северен ц
 ентрален район за периода 2014-2020 г.Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет, информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми за периода 2007-2013 г. върху развитието на Северен централен район.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен