ВТУ организира конкурс за присъждане на почетни отличия

Животът

16-11-2014, 09:36

Снимка:

Velikotarnovoutre

Автор:

Velikotarnovoutre

Всичко от Автора

Ще бъдат избрани "Студент на годината" и "Докторант на годината"

В конкурса могат да участват всички студенти, които не са прекъснали или не са били отстранени, независимо от формата на обучение и образователно-квалификационната степен, и които имат среден успех от уч. 2013/2014 г. по-висок от Мн. добър 5.00.
В конкурса могат да участват всички докторанти, независимо от формата на обучение, които не са отстранени за определен срок или прекъснали докторантурата, вкл. и тези, чието обучение е с удължен срок.
Всички студенти и докторанти, които отговарят на условията подават следните документи:
1. заявление свободен текст;
2. кратка обосновка за кандидатстването;
3. всички документи, които свидетелстват за постижения на студента/докторанта през 2014 г.
4. уверение за студентско положение (справката за докторантското положение ще се извършва служебно).
Документите се подават в сканиран вид на електронен адрес nihtid@abv.bg в срок до 24.00 часа на 18 ноември 2014 г
Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)