Повече от милион влязоха в местната хазна от Фонда по бедствия и аварии

Средствата са за справяне с щетите от наводненията и обилния снеговалеж

1 117 460 лв. вече са постъпили в местния бюджет от фонда за справяне с последиците от бедствия и аварии, съобщи пред общинското кабелно радио главният финансист на Общината Мариян Маринов. Средствата са за отстраняване на щетите при наводненията през лятото, а над 400 000 лв. се очакват за покриване на разходите при ремонта на инфраструктурата, засегната от първия обилен снеговалеж в края на месец октомври, уточни Маринов. 
По инвестиционната програма са получени  23 800 лв. за изработване на проект за канализация на с. Беляковец. С трансфер от МОН са преведени 86 726 лв. за реализация на проекти в училищата. 
39 000 лв. за обзавеждане и оборудване на Центъра за настаняване от семеен тип на лица с умствена изостаналост във Велико Търново се предвиждат след приключване на строително-ремонтните дейности по проект „Красива България”. Те са осигурени за сметка на част от приходните остатъци в Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция. 
За заплати на служителите и издръжка на Мултимедийния посетителски център се планират допълнително 13 478 лв. 
Допълнителни кредити в размер на 10 708 лв. са заложени за дейности по транспорта, пътищата и за дейности по икономиката. С над 200 000 лв. се увеличават разходите по бюджета  за осветление, В и К и поддръжка на уличната мрежа. 
Данните бяха изнесени по време на заседание на Постоянната комисия по ТУС, транспорт и паркиране. Промените в приходната и разходната част на Бюджет 2014 ще бъдат гласувани на предстоящата сесия на Великотърновския общински бюджет. 
  Снимка на Деня

Щрихи от Плевен