Великотърновският губернатор инспектира местния клон на "Терем"

Животът

03-11-2014, 12:02

Снимка:

Областна управа

Автор:

Velikotarnovoutre

Всичко от Автора

Демонстрираха разработена във военния завод машина "Спасител"

Областният управител проф. д-р Георги Камарашев инспектира великотърновският клон на завод „Терем-Ивайло”. По време на срещата му с управителя на завода инж. Светозар Стоянов стана ясно, че в момента във великотърновският клон не се  извършва утилизация на излязло от употреба въоръжение. Срещата беше поискана от проф. д-р Камарашев, като превантивна мярка за безопасността на работата в „Терем-Ивайло” и сигурността на жителите на региона.  Инж. Стоянов обясни, че се полагат необходимите грижи, съгласно инструкциите и издадените наставления за съхранение и охрана на опасните материали. Спазването на изискванията на нормативните документи и осъществяването на ефективен контрол от ръководствата на поделенията от БА и отговорните служби, на всички взривоопасни и пожароопасни материали, е от първостепенно значение за гарантиране на сигурността и защитата на населението в региона. „При нас от много години е създадена стройна структура по отношение охрана на труда, трудова медицина с всичките технологични изисквания към всяко работно място", подчерта инж Стоянов. По време на срещата беше обсъдено и състоянието на опасно дере, което преминава през територията на завода. Преди години затлачването му причини сериозно наводнение, след пороен дъжд. Със собствени средства и техника „Терем -Ивайло”, сега са почистили дерето от паднали клони и стари дървета. Пред областният управител проф. д-р Георги Камарашев беше показана и аварийно-спасителната машина, която се използва за спасяване на хора и оказване на домедицинска помощ на пострадали от бедствия,  аварии и наводнения. Машината, наречена “Спасител” е разработка  на великотърновският военен завод.  Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)