Висшето образование и бизнеса трябва да са ръка за ръка

Студенти похапнаха био храни, произведени от участници в кръгла маса по темите на двустранното партньорство

Кръгла маса на тема „Висшето образование и бизнеса - партньори в обучението на студентите по отраслови специалности” събра в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” представители на академичната общност и бизнеса. Форумът, организиран от Факултет „Производствен и търговски бизнес”, бе една от финалните дейности по проект „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов”. Сред гостите бяха заместник-ректорът проф. д-р Любен Кирев и  доц. д-р Анелия Радулова - ръководители на катедри към Факултета.

Сред участниците във форума бяха биопроизводителите Албена Симеонова и Пепо Петров – членове на Българска асоциация – Биопродукти. Един от акцентите в тяхната презентация бе това, че биоземеделието ще заема все по-голям дял от земеделието, имайки пред вид ролята и влиянието на еко-производството върху здравето на хората и върху опазването на околната среда. Гостите почерпиха участниците в кръглата маса с биопродукти, собствено производство.

Откривайки форума, проф. Кирев заяви, че в България съществува разрив между очакванията на бизнеса по отношение на подготовката на специалистите с висше образование и очакванията на висшите училища по отношение на участието на бизнеса в обучението на студентите. Проф. Кирев даде пример със САЩ, където бизнесът заделя за образование толкова средства, колкото заделя и държавата, и пожела за в бъдеще все повече да укрепва връзката между висшето образование, бизнеса и държавата.