Губернаторите на Велико Търново и Габрово нищиха развитието на Северен централен район

Животът

22-10-2014, 17:50

Снимка:

Община Севлиево

Автор:

Грета Костова

Всичко от Автора

Областните управители на Велико Търново и Габрово, заедно със свои колеги от Русе, Разград и Силистра участваха в 23-то заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район, което се проведе в Разград.

Заседанието свика и откри д-р Илиян Драмалиев - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Разград.

В срещата взеха участие също представители на министерства, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – университети на територията на района, Агенция за социално подпомагане и др.

На заседанието беше обсъден и приет проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район през 2015 г.

В съответствие с регламентите за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., бяха определени представители на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и оперативните програми за периода 2014-2020 г.

Регионалният съвет определи и свои представители в Националния експертен съвет за изменения по климата, който е консултативен орган към Министъра на околната среда и водите.

На заседанието беше представено Споразумение за регионално сътрудничество в Северен централен район по проект „Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност“.

От Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе представи информация относно процеса на разработване на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2014-2020 г. 
Снимка на Деня

Щрихи от Плевен