Започна кампания по пререгистрация на земеделските производители

Мисия

20-10-2014, 14:56

Снимка:

Velikotarnovoutre

Автор:

Velikotarnovoutre

Всичко от Автора

Всеки регистриран земеделски производител подава информация за дейността си в съответната Общинска служба по земеделие, според местонахождението на имота

Съгласно Наредба 3 за създаване и поддържане на Регистър на земеделските производители, всеки регистриран земеделски производител или упълномощено от него лице подава информация за дейността си в съответната Общинска служба по земеделие, според местонахождението на имота. Това обясни пред наш репортер земеделският експерт Йорданка Стефанова.

Въз основа на предоставената информация и след заверка от ОСЗ, областна дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския производител за срок до 28 февруари на следващата стопанска година.

Новата кампания за стопанската 2014-2015 г. започна от 1-ви октомври 2014 г.

Допълнителна информация: http://www.mzh.government.bg/mzh/Снимка на Деня

Щрихи от Плевен