Първа копка по проект за рехабилитация на 15,5 км общинска пътна мрежа в Павликенско

Средствата по проекта са на стойност близо 6,5 млн. лева

Първа копка по проект за рехабилитация на 15,5км общинска пътна мрежа направиха край с.Недан кметът на община Павликени инж.Емануил Манолов и зам. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Живко Живков.

„Днес даваме началото на значим инфраструктурен проект, който има най-вече социално и икономическо значение за населението на община Павликени. Ние даваме нов живот на пътищата в общината със започването на проекта за реконструкция на 15км общинска пътна мрежа“, каза в словото си инж.Манолов. Той подчерта, че рехаилитираните пътища ще свързват осем населени места -  с.Недан, с.Бутово, с.Димча, с.Върбовка, с.Караисен, с.Батак, с.Сломер и общинския център.

Проектът „Повишаване на жизнения стандарт на жителите  на община Павликени чрез подобряване на съществуващата общинска пътна инфраструктура” има за цел да подобри пътната инфраструктура на три общински пътя на територията на община Павликени. Като резултат от предвидените дейности ще се реконструират 15 км пътни отсечки свързващи 8 населени места. Средствата за реализиране на проекта възлизат на 6 467 210,34 лв. с ДДС и са предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година, мярка 321 „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

Договорът между община Павликени и ДФЗ е сключен на 19 ноември 2012 година.

В проекта са включени три общински пътя за рехабилитация:

І. Пътят Бутово-Върбовка-Димча.

ІІ. Пътят Бутово-Недан–Павликени  - две отсечки от пътя с обща дължина 7,3км.

ІІІ. Пътят Караисен-Сломер-Батак участък от 0+000км до 3+245,25км.

 

За трите участъка се предвижда пътната настилка извън населеното място да бъде с ширина 5.5м като в отделни участъци се уширява трошенокаменната основа и асфалтовата настилка. Други дейности, заложени за изпълнение са: изграждане на банкетите с каменни фракции, изграждане на окопни водостоци при връзките към земеделските пътища, отводняване на големите насипи с «италиански улеи», премахване на храстовата и дървестната растителност, която е разположена в непосредствена близост до пътното платно и пречи на свободното преминаване на превозните средства. В района на пътното платно върху големи насипи ще се изградят предпазни стоманени огради. Предвижда се цялостно преасфалтиране на платното за движение, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Към настоящият момент са проведени всички тръжни процедури и са избрани следните изпълнители:

-за управление и отчитане дейностите на проекта е склъчен договор със «Сагитарио» ООД гр. София

-за изпълнение на строителството е сключен договор с Консорциум «Недан» гр.Горна Оряховица

- за упражняване на строителен надзор е сключен договор с «Инжконсултпроект»ООД гр.Варна

- проектант на пътя  Карайсен-Сломер-Батак е фирма «Циклоп 21»ООД, която ще изпълнява и авторски надзор на обекта;

- проектант и авторски надзор на пътя Бутово-Върбовка-Димча и пътя Бутово-Недан–Павликени  е фирма «Виамап»ООД гр.София.

«С осъществяването на проекта значително ще се подобри селищната среда, ще се подобри качеството и надеждността на придвижване, ще се избегнат пътните инциденти и ще се постигне по-добра свързаност и комуникативност между населените места в община Павликени.», каза инж.Манолов. Той посочи, че подобряването на общинската инфраструктурата е един от основните фактори за привличане на инвестиции, задържане на младите хора, усъвършенстване на бизнессредата и развитие на туризма.

 

Това е първият от два проекта за реконструкция на пътищата в община Павликени, които бяха защитени през миналата година. Близо 12 млн.лв. ще бъдат вложени в подновяване на пътната инфраструктура.

На церемонията по първа копка присъстваха кметовете на всички осем населени места, които ще свързват обновените пътища, депутатът от 42-то НС Милка Христова, председателят на ОбС-Павликени инж.Дончо Дончев, представители на фирмите-изпълнители и др.

„За мен е изключително удоволствие да видя как малките общини в България полагат непрекъснато усилия да придобият европейски облик и да осигурят по-добри условия за живот на совите жители“, каза в приветствието си и зам.изпълнителния директор на ДФЗ Живко Живков.

Той припомни, че за изминалия програмен период община Павликени е сключила общо 5 договора по Програмата за развитие на селските райони на обща стойност над 20 млн.лв., като 4 от тях са по мярка 321, а петия по 322.

Строителството на рехабилитираните участъци трява да приключи до юли 2015г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен