Улесняват хората с увреждания с подвижни избирателни кутии

Новините

11-09-2014, 08:56

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

До 14-и септември трябва да подадат заявление за включване в списъка за урните

Избиратели с трайни увреждания могат да бъдат включени в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия, съобщават от ЦИК. Те напомнят на тези избиратели, чиито увреждания не им позволяват да упражнят избирателните си права в изборни помещения, че могат да подадат заявления за включване във въпросния списък. Това може да бъде направено до неделя, 14 септември, включително.

Заявлението се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник. Образец на заявлението може да бъде намерено в Приложение 17-НС от изборните книжа. Може да се изтегли от сайта на ЦИК, раздел „Документи и бланки". Към заявлението се прилагат копия от документи от ТЕЛК/НЕЛК, посочват от избирателната комисия.

Подвижна избирателна секция в дадено населено място ще бъде разкрита при подадени поне 10 заявления. В деня на изборния ден избирателят ще бъде посетен от секционната комисия. В заявлението желаещите могат да поискат да гласуват и по настоящ адрес, но в този случай трябва предварително да са подали и заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 14-НС, което също може да се изтегли от сайта на ЦИК, раздел „Документи и бланки").

В случай, че някой пропусне да подаде заявлението си до 14 септември, може да го направи и до 29 септември. От ЦИК обаче предупреждават, че в този случай съществува риск, ако подадените до 14 септември заявления не са достатъчно на брой, да не бъде разкрита подвижна избирателна секция в даденото населено място.

Процедурата за гласуване с подвижна избирателна кутия е утвърдена с Решение 881-НС/08.09.2014 г. на ЦИК.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия