Продължава срокът за подаване на молби за еднократна помощ за първолак

Ако детето не постъпки в първи клас, парите трябва да се върнат

Дирекциите „Социално подпомагане“ продължават да приемат молби за еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас. Това заяви Татяна Шаркова , главен експерт в дирекция „Социално подпомагане“ -  Велико Търново. За подготовката на малчуганите ще бъдат отпускани 250лева. От подпомагането могат да се възползват семейства на първокласници, чиито доход на член от семейството за предходните 12 месеца не надвишава 350 лева. Тези критерии не се отнасят за деца-инвалиди, настанени в приемни семейства и с един жив родител.

Към 15.08.2014 общия брой на подадените молби за област Велико Търново е 971. Това е с 44 по-малко от миналата година.

Молби се подават след записване на детето в първи клас. Последният възможен ден за кандидатства за еднократна финансова помощ е 30 септември 2014 година. Ако детето не постъпи в учебно заведение, родителите са длъжни да върнат отпуснатите пари.