Задължително ежегодно отчитане на общия водомер

Животът

12-08-2014, 09:13

Автор:

Галина Георгиева

Всичко от Автора

Още по Темата:

Новите водомери вдигат сметките с 30%

Справките за разходите на общото потребление ще са безплатни

ВиК операторите заедно с представители на етажната собственост ще са длъжни поне веднъж годишно да отчитат общото потребление на водата в сградите. Ще се издава и обобщена месечна справка за всички индивидуални обекти в сградата с информация за индивидуалното им потребление и разпределения им разход общо потребление за съответния отчетен период.

Месечните справки за разходите за общо потребление след подадена молба от потребителя ще са безплатни.

Това става ясно след приетите вчера от ДКЕВР единни Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите.

От регулатора съобщават, че е въведен регламент за служебно откриване на индивидуални партиди за отделните имоти в сгради в режим на етажна собственост, при тяхното въвеждане в експлоатация, както и възможност за откриване на индивидуални партиди за сгради в режим на етажна собственост, за които има формиран дълг по общия водомер.

Документът уточнява и реда за погасяване на задължения при наличието на няколко просрочени задължения, които потребителят не е в състояние да погаси едновременно. Дефиниран е кръгът от потребителите на ВиК услуги, в това число и в случаите, когато правата на потребител се притежават от няколко лица или потребителят е наемател и притежава качеството потребител на ВиК услуги.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен